Μετατροπή νομίσματος
Μετατροπή από
Ποσό
Μετατροπή σε
Ποσό
Οδηγίες χρήσης

Ο μετατροπέας νομισμάτων είναι ένα εργαλείο το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε διάφορες πράξεις μετατροπής ποσών από ένα νόμισμα σε ένα άλλο (π.χ. μετατροπή ευρώ σε λίρες, ευρώ σε δολάρια κλπ)

Η ισοτιμία νομισμάτων που χρησιμοποιεί ο μετατροπέας, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τη Google.

Η χρήση του εργαλείου είναι πολύ απλή και περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα, την μετατροπή του ποσού των 20 δολαρίων σε ευρώ. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επίτευξη της μετατροπής έχουν ως εξής

* Ο μετατροπέας λειτουργεί και αντίστροφα από την λογική που περιγράφηκε παραπάνω. Δηλαδή εάν συμπληρώσετε ένα ποσό στο δεξί πεδίο “Ποσό” τότε αυτόματος, το αριστερό πεδίο “Ποσό” θα περιέχει το αποτελεσμα της μετατροπής νομίσματος από το νόμισμα που έχει οριστεί στη δεξιά λίστα, στο νόμισμα που έχει οριστεί στην αριστερή λίστα.

** Το κουμπί που βρίσκεται ανάμεσα στις 2 λίστες χρησιμοποιείται για την εναλλαγή των επιλεγμένων νομισμάτων και όταν χρησιμοποιηθεί, έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα των ποσών που αναγράφονται στα πεδία “Ποσο” .

*** Όταν πατήσετε σε οποιαδήποτε από της 2 λίστες για να επιλέξετε ένα νόμισμα έχετε δυνατότητα πληκτρολόγησης αυτού στη λίστα, για γρήγορη εύρεση του.